afacerilemn/woodbusinessportal
woodbusinessportal

Fa és fa termék keresletek és kinálatok - faipari forgalmazók - a leghasznosabb információk

 
 


C.F.R. (Cost & Freight) - költség és fuvardíj ( megnevezett rendeltetési kikötő)

CIF (Cost & Freight) - költség és fuvardíj ( megnevezett rendeltetési kikötő)

CPT ( CARRIAGE PAID TO ) A fuvarozás fizetve

CIP (Carriage and Insurance Paid ) CIP - Fuvarozás és biztosítás fizetve a megjelölt rendeltetési helyig

DAF (Delivered at Frontier) Határra szállítva

DES (Delivered Es Ship) leszállítva, hajón történő átadással

DDU (Delivered Duty Unpaid) - Vámfizetés nélkül leszállítva

DDP (Delivered Duty Paid) - Vámfizetéssel leszállítva

EXW (EX WORKS) - Üzemből, gyárból, telephelyről, raktárból

FCA (Free Carrier) - Költségmentesen a fuvarozónak átadva

FAS (Free Alongside Ship) - költségmentesen a hajó oldalához

FOB (Free On Board) - Költségmentesen a hajó fedélzetére 

FAS(Free Alongside Ship) - költségmentesen a hajó oldalához

 

Az eladó leszállítási kötelezettségét akkor teljesíti, amikor az árut a megjelölt elhajózási kikötőben a tengeri hajó oldala mellé elhelyezte rakpartra, ill. könnyítőhajóra , csónakokra vagy kompra. Ez magába foglalja azt, hogy attól a pillanattól az áruval járó minden egyes elvesztési vagy megrongálási kockázat a vevőre hárul. A FAS kifejezés a vevő azon kötelességére is vonatkozik, hogy a vevő teljesíti az exportra való áruvámolási kötelességeket és a kifejezés nem használandó abban az esetben, ha a vevő nem teljesítheti közvetlen vagy közvetített módon az export-kötelességeket. Ez a kifejezés csak a tengeri és belföldi vízi szállításra vonatkozik.